Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Thời trang

Thời trang là định nghĩa cho ngành công nghiệp tiêu thụ nhanh. Thời gian giao hàng, độ chính xác, khả năng sẵn có và độ tin cậy là tất cả những yêu cầu quan trọng. Chuỗi cung ứng được mở rộng và phức tạp hơn giống như chuyển việc sản xuất đến các quốc gia có chi phí thấp hơn vậy.