Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Kho bãi và thực hiện đơn hàng

Độ tin cậy, độ linh hoạt và khả năng phản ứng nhanh là những yếu tố quyết định cho việc lựa chọn kho trữ hàng và thực hiện đơn hàng của bạn. Bạn cần những vị trí hợp lý cho các lô hàng từ nhà cung cấp nhưng đồng thời cũng có thể đến được với các khách hàng lớn một cách nhanh chóng và an toàn.

Dịch vụ kho bãi và thực hiện đơn hàng của DHL:

  • Tiện nghi chuyên dụng và chia sẻ sử dụng
  • Trung tâm phân phối quốc gia và khu vực
  • Hệ thống quản lý nhân công và quy trình
  • Kho lưu trư kiểm soát nhiệt độ và nguyên liệu nguy hiểm
  • Hệ thống quản lý kho hàng tích hợp
  • Dịch vụ đóng gói thứ cấp