Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Giải pháp cho ngành công nghiệp thuốc lá

DHL có kinh nghiệm rộng rãi về việc cắt bớt những người trung gian hoặc loại bỏ bớt các khâu trung gian để hàng hóa có thể từ nhà sản xuất đến thẳng người tiêu dùng trong lĩnh vực chuối cung ứng thuốc lá. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào quy trình của mình vì nó có thể đem lại cho khách hàng những lợi ích hữu hình.
Bằng việc duy trì kiểm soát đường đi của sản phẩm ra thị trường, các nhà máy sản xuất thuốc lá có thể cải tiến tính thương nghiệp hóa sản phẩm của họ. Hơn nữa, với đường đi hiệu quả ra thị trường, các công ty có thể tận hưởng lợi ích của hiệu quả cắt giảm chi phí, tính linh hoạt và dịch vụ tốt hơn.

Dịch vụ trong ngành công nghiệp thuốc lá của DHL:

 • Dịch vụ thu gom nguyên liệu và lập kế hoạch cung cấp
 • Trung tâm thu gom lá
 • Kho lá và nguyên liệu
 • Nguyên vật liệu và trinh tự dòng
 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Kho bãi, đồng đóng gói và vận chuyển xuất khẩu
 • An ninh cho thành phẩm
 • Dự báo và quản lý tồn kho
 • Lập kế hoạch nhu cầu và thu mua
 • Thực hiện lưu kho nội địa cho thành phẩm và phân phối
 • Lập kế hoạch phân phối
 • Logistics trả về