Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Phân tích và thiết kế chuỗi cung ứng

DHL có ưu thế mạnh trong việc thiết kế và tối ưu hóa chuỗi cung ứng cho ngành hàng tiêu dùng qua các kinh nghiệm đã được minh chứng. Chúng tôi làm có hiệu quả vì chúng tôi hiểu rõ nó như lòng bàn tay. Chúng tôi biết bạn đang phải thương lượng với các nguồn cung toàn cầu, có những mối quan hệ phức tạp với nhà cung cấp, chu kỳ kinh doanh ngắn hơn và những phức tạp vốn có trong chính các hoạt động của bạn tại nhà máy.

Dịch vụ phân tích và thiết kế chuỗi cung ứng:

  • Tư vấn chuỗi cung ứng để xác định các nhu cầu kinh doanh và cơ hội logistics
  • Giải pháp và dịch vụ tiếp vận tích hợp bao gồm cả mạng lưới cơ sở, mạng lưới vận tải và công nghệ tích hợp
  • Hội thảo đánh giá nhu cầu và phát triển bền vững để nhận diện cơ hội cho việc cải tiến quy trình