Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Sắp xếp hợp lý từ nhập hàng sản xuất

Phải làm sao để đáp ứng được vòng đời tiệu thụ sản phẩm ngắn và giảm thời gian giao hàng là một thách thức thường xuyên. Hãy để chúng tôi thiết kế và triển khai những cách thức tốt hơn để quản lý logistics từ nhà cung cấp đến sản xuất cho lĩnh vực hàng tiêu dùng bằng kinh nghiệm của chúng tôi trong các lĩnh vực khác ví dụ như ngành công nghệ ô tô.
DHL có những ghi nhận được chứng minh trong việc trợ giúp các công ty trong lĩnh vực hàng tiêu dùng cải tiến quy trình và năng suất của họ bằng cách tập trung vào 03 mảng chính yếu:
  • Vật liệu và tìm nguồn cung ứng- đặt hàng và giải pháp tồn kho
  • Vận chuyển- xuất xứ, cước phí và giải pháp điểm đến, thiết kế đường cung ứng và thiết lập các tiêu chí hoạt động/ đo lường
  • Tiếp vận trong nhà máy- lập kế hoạch vật tư (BOM), cải tiến quy trình và quản lý lao động