Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Đơn giản hóa chuỗi cung ứng phức tạp

Chuỗi cung ứng cho các sản phẩm tiêu dùng ngày càng gia tăng sự phức tạp; việc tích hợp nhiều thương hiệu thường xuyên dẫn đến việc phải quản lý các cơ sở của người khác, công nghệ, quy trình và nhà cung cấp của họ.
DHL có thể giúp bạn kiểm soát tốt hơn, hiệu quả hơn, và nâng cao khả năng dự báo trong chuỗi cung ứng của mình. Quan trọng hơn, chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin mà bạn cần để ra quyết định tốt hơn và đáp ứng được yêu cầu cần thiết về việc tuân thủ.

Dịch vụ chuỗi cung ứng của DHL:

  • Tư vấn chuỗi cung ứng để xác định nhu cầu kinh doanh và cơ hội logistics
  • Tư vấn về mặt môi trường để giúp bạn đo lường và giảm thiểu năng lượng sử dụng và lượng khí thải carbon
  • Giải pháp và dịch vụ tiếp vận tích hợp bao gồm cả mạng lưới cơ sở, mạng lưới vận tải và công nghệ tích hợp
  • Cung cấp dịch vụ quản lý dây chuyền, cung cấp nguồn lực ngay tại chỗ và chuyên dụng để quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp và xác định cơ hội phát triển
  • Hợp đồng dịch vụ logistics, bao gồm kho bãi, vận chuyển và đóng gói
  • Hội thảo đánh giá nhu cầu và phát triển bền vững để nhận diện cơ hội cho việc cải tiến quy trình.