Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Đóng gói sơ cấp và thứ cấp

Trong bối cảnh với các cửa hàng cực lớn, hàng ngàn sản phẩm trên kệ hàng, hàng trăm nhà bán lẻ và từng khách hàng với nhu cầu riêng biệt, phải làm sao để sản phẩm của bạn được khách hàng chú ý tới chính là điều kiện để tăng doanh thu của bạn. Và điều đó có nghĩa là việc đóng gói rất quan trọng.

Packaging Services:

  • Thực hiện sản phẩm chính
  • Thiết kế sản phẩm, tìm nguồn nguyên liệu và lắp ráp
  • Vật phẩm quảng cáo
  • Xây dựng module
  • Bọc chặt bằng vải
  • Nhãn dán và ứng dụng nhãn
  • Hàng bán nguyên lốc và gói thức ăn để bán