Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 
10000 1000 1000 true
Sustainable Logistics

Sự đổi mới trong doanh nghiệp và nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển xanh sẽ thay đổi nền công nghiệp năng lượng carbon thấp

Tải tài liệu về Hướng tới nền hậu cần bền vững New Window

Giải pháp cho dịch vụ Hậu cần Xanh

Thay đổi khí hậu là một trong những thử thách lớn mà chúng ta đang đối mặt. Ngày càng nhiều tổ chức, chính quyền và người tiêu dùng mong đợi các công ty có thể tính toán và chịu trách nhiệm về việc giảm thiểu giảm lượng khí thải mà họ gây ra.

Báo cáo về lượng phát thải khí nhà kính (GHG) là bước đầu tiên để thiết kế chuỗi logistics xanh của bạn.

DHL cung cấp 2 dịch vụ - Báo cáo về Carbon – và vượt bậc là Bảng trực tuyến theo dõi lượng khí thải

Báo cáo khí nhà kính

 • Phát thảo lượng khí thải từ việc vận chuyển đơn hàng của bạn trong mạng lưới DHL
 • Báo cáo theo tháng, quý hay năm
 • Tính toán lượng khí thải theo đúng tiêu chuẩn “Nghị định về Khí Nhà kính: Tiêu chuẩn về Kế toán và Báo cáo về vòng đời sản phẩm”
 • Tính toán theo EN 16258 “Phương pháp tính toán và công khai về tổng lượng năng lượng tiêu thụ và khí phát thải nhà kính trong dịch vụ vận tải”
Bảng trực tuyến theo dõi lượng khí thải

Bảng trực tuyến theo dõi lượng khí thải có tất cả các lợi ích từ báo cáo về carbon, thêm vào đó:

 • Phát thảo lượng khí thải xuyên suốt chuỗi vận chuyển – bao gồm cả mạng lưới của bên thứ 3
 • Phát thảo lượng khí thải cho từng lô hàng
 • Truy nhập linh hoạt các báo cáo về carbon – cho phép đo lường và cải thiện lượng khí thải
 • Mô phỏng và đánh giá dấu ấn carbon và tính hiệu quả
 • Hỗ trợ cho quá trình tối ưu hóa chuỗi cung ứng và quyết định chiến lược.

Trong chuỗi cung ứng luôn có những cách để cắt giảm khí thải.

 • Chúng tôi là chuyên gia trong việc tăng hiệu quả sinh thái trong chuỗi logistics
 • Chúng tôi sát cánh bên bạn để tìm ra giải pháp phù hợp.
 • Chúng tôi hướng đến việc cải tiến việc đo lường hiệu quả lượng khí thải và tối giảm các tác động đến môi trường trong chuỗi hậu cần của bạn.
Các lĩnh vực cụ thể từ dịch vụ này là:

 • Quản lý nhiên liệu và phương tiện
 • Tối ưu đội tàu/xe
 • Thay đổi phương tiện vận tải
 • Thiết kế mạng lưới
 • Bất động sản tiết kiệm năng lượng

 • Chứng nhận việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính cho bạn thông qua việc đóng góp cho những dự án bảo vệ khí hậu môi trường mà quốc tế công nhận.
 • Ủy quyền xác nhận bới đối tác thứ 3 (SGS) về việc giảm khí thải
 • Cấp chứng nhận hàng năm cho mục đích báo cáo cộng đồng
Xin lưu ý là dịch vụ khí hậu không carbon chỉ đi kèm với dịch vụ báo cáo cấp cao về lượng carbon.

Ngày nay, sự tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh cần phải đi đôi với việc giảm thiểu chất thải, sử dụng năng lượng tái tạo, xây dựng khả năng phục hồi cơ sở khi biến đổi khí hậu, và theo dõi hoạt động môi trường.

DHL Envirosolutions có nhiều giải pháp, bao gồm:

 • Quản lý chất thải: việc thu gom và tái chế các vật liệu chất thải nhằm chuyển đổi chi phí sang nguồn doanh thu và hỗ trợ mục đích “không chất thải” của doanh nghiệp.
 • Mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất: thu thập dữ liệu, tái chế vật lý, và cung cấp bằng chứng để đáp ứng các yêu cầu pháp lý phức tạp, giúp bạn có thể tập trung hơn việc kinh doanh.
 • Đối tác dẫn đầu trong lĩnh vực môi trường: Các chương trình tư vấn và hỗ trợ của chúng tôi sẽ thiết kế thích hợp với chuỗi cung ứng của bạn, từ việc chuyên gia tham vấn cho đến thiết kế mạng lưới, giúp bạn đạt được mục tiêu bảo vệ môi trường