Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 
10000 1000 1000 true

Vận tải đường bộ và đường sắt

DHL có một hệ thống vận tải đường bộ linh hoạt và đáng tin cậy bao gồm vận tải đường bộ, đường sắt và vận tải đa phương thức. Chúng tôi có năng lực toàn cầu với hệ thống dịch vụ hoạt động ở Châu Âu, Bắc Phi, Trung Đông, Châu Á Thái Bình Dương và Châu Mỹ, Trung Đông, Châu Á.
 
 
Châu Âu, Châu Phi, Trung Đông
Vui lòng xem trang web toàn cầu của chúng tôi để biết đầy đủ thông tin dịch vụ ở Châu Âu, Châu Phi, Trung Đông

Tìm hiểu thêmExternal Link / New Window
 
 
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với các chuyên gia vận tải đường bộ và đường sắt của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

 
 
Châu Á Thái Bình Dương
Thông tin đầy đủ về dịch vụ của chúng tôi trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Tìm hiểu thêm