Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Bảo hiểm hàng hóa đường bộ

Hàng năm, đã có hàng hóa trị giá nhiều tỷ euro bị mất hoặc bị đánh cắp chỉ tính riêng trong châu Âu. Mặc dù việc thực iện các giải pháp vận chuyển DHL Freight có chất lượng cao nhưng thiệt hại hàng hóa hoặc mất mát cũng có thể ảnh hưởng đến khách hàng của chúng tôi do các nguyên nhân bên ngoài.

Tại châu Âu, trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ thường bị hạn chế bởi quy định CMR (Công ước về hợp đồng cho vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường bộ). Tuy nhiên, trong trường hợp mất mát hoặc hư hỏng những hạn chế thường không đại diện cho giá trị thực tế của hàng hoá.

Việc bổ sung dịch vụ vận tải hàng hóa DHL có thể được sắp xếp theo yêu cầu bảo hiểm vận chuyển hàng hóa của bạn. Điều này cho phép bạn bảo vệ tài chính so với hầu hết những rủi ro mất mát về thể chất hoặc thiệt hại do nguyên nhân bên ngoài. Do đó, khách hàng sử dụng bảo hiểm vận chuyển hàng hóa thiết lập bởi DHL Freight có thể làm giảm đáng kể tác động tài chính liên quan đến những sự kiện rủi ro.