Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Bảo hiểm vận tải

DHL được công nhận trong ngành công nghiệp vì những chuyên gia bảo hiểm của mình. Hơn cả các trách nhiệm tiêu chuẩn
Không giống như các công ty bảo hiểm hàng hóa khác, chúng tôi đo lường dựa trên giá trị hơn là đo lường dựa trên việc đếm số kiện hàng. Điều này mang lại sự chính xác nhiều hơn cho lô hàng của bạn khi có yêu cầu đền bù.

Hãy chọn gói bảo hiểm hàng hóa mà bạn cần hoặc nói chuyện trực tiếp với các chuyên gia của chúng tôi để đảm bảo nguôn vốn lưu động của bạn trong những tình huống xấu như mất hàng hay hư hỏng.