Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Pháp lý

Các điều khoản và điều kiện trên trang web của DHL và nội dung cam kết bảo mật cho người dùng trên website của DHL.

Các điều khoản và điều kiện – Trang web của DHL

Trên trang này, quý vị sẽ thấy một bản tiêu chuẩn các Điều khoản và Điều kiện trên trang web của DHL. Xin lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện khác nhau có thể áp dụng ở một số nước nào đó.

Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web của DHL như sau:

Bản quyền

Bản quyền ấn bản này thuộc sở hữu của DHL International GmbH.

Thẩm quyền sao chép

Bất kỳ người nào có thể sao chép bất kỳ phần nào của tài liệu trên các trang web này với các điều kiện sau đây:

  • Tài liệu chỉ có thể được sử dụng để biết thông tin và nhằm mục đích phi thương mại
  • Không được sửa đổi bằng bất kỳ hình thức nào
  • Không có bản nào không được phép mang nhãn hiệu DHL
  • Bản sao bất kỳ phần nào của tài liệu cũng phải bao gồm thông báo bản quyền sau dây:
    Copyright © DHL International GmbH. All Rights Reserved.

Các nhãn hiệu thương mại của DHL

‘DHL’, ‘DHL Worldwide Express’, ‘DHL Express’, ‘DHL Parcel’, ‘DHL eCommerce’, ‘DHL Freight’, ‘DHL Supply Chain’, ‘DHL Global Forwarding’, ‘DHL Europlus’, ‘Jumbo Box’, ‘DHL Economy Select’, ‘DHLJetline’, ‘DHL Sprintline’, ‘DHL Secureline’, ‘DHL Express Easy’, ‘DHL Easy Shop’ , ‘DHL Connect’, ‘EasyShip’ là các nhãn hiệu thương mại của DHL International GmbH hoặc bất kỳ công ty nào khác thuộc tập đoàn Deutsche Post DHL, được đăng ký tại ít nhất một cơ quan thẩm quyền pháp lý. Không cấp hoặc ngụ ý cấp giấy phép nào sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào trong các nhãn hiệu thương mại này. Không được sao chép, tải, tái bản, sử dụng, điều chỉnh hoặc phân phối các nhãn hiệu thương mại này bằng bất kỳ hình thức nào (trừ trường hợp nhãn hiệu là một phần không tách rời của một bản tài liệu được phép xuất hiện trên các trang web này, như nêu trong phần trên) trước khi có văn bản cho phép.

Các nhãn hiệu thương mại và tên thương mại khác

Tất cả các nhãn hiệu thương mại và tên thương mại khác được đề cập trong tài liệu này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

Ý kiến nhận xét của quý vị

DHL muốn có thông tin phản hồi của quý vị và đánh giá cao ý kiến và đề nghị của quý vị nhưng không thể trả lời riêng cho từng ý kiến. DHL sẽ tự do sử dụng và xử lý bất kỳ thông tin nào mà quý vị cấp.

Sử dụng các chi tiết tương tác trên trang web này

Để thuận tiện cho quý vị, DHL có thể cung cấp các chi tiết tương tác trên trang này, như tiếp cận số theo dõi và ý kiến nhận xét của người sử dụng. Qúy vị chỉ được phép sử dụng các chi tiết này nhằm các mục đích được nêu và không nhằm mục đích nào khác.

Độ chính xác của trang web này

Những trang web này có thể có những điểm không chính xác và lỗi đánh máy do sơ ý. Khi phát hiện những lỗi này, DHL sẽ điều chỉnh theo chủ ý của mình. Thông tin trên các trang web này được cập nhật thường xuyên, nhưng có thể vẫn còn hoặc phát sinh những điểm không chính xác khi có thay đổi giữa những lần cập nhật. Internet được duy trì độc lập tại nhiều trang web trên thế giới và một số thông tin được truy cập qua các trang này có thể không xuất phát từ DHL. DHL không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đối với nội dung này.

Vi rút

DHL cố gắng hết sức để loại vi rút khỏi các trang web này, nhưng DHL không thể đảm bảo hoàn toàn không có vi rút và không chịu trách nhiệm về vi rút. Vui lòng áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp trước khi tải thông tin từ các trang web này.

Từ chối bảo đảm

Các dịch vụ, nội dung và thông tin trên trang web này được cung cấp trên cơ sở “không có bảo đảm”. DHL, ở mức độ hoàn toàn cho phép theo luật pháp, từ chối mọi bảo hành, cho dù được diễn đạt rõ ràng, ngụ ý, theo pháp luật hay các trường hợp khác, bao gồm nhưng không giới hạn các ngụ ý bảo đảm việc mua bán, không vi phạm quyền của các bên thứ ba và đảm bảo chắc chắn cho một mục đích cụ thể. DHL, chi nhánh và các đơn vị cấp phép của mình không đại diện hoặc bảo đảm về tính chính xác, đầy đủ, bảo mật hoặc tính chất hợp thời của các dịch vụ, nội dung hoặc thông tin được cấp trên hoặc thông qua trang web hoặc các hệ thống của DHL. Không có thông tin nào đạt được qua các hệ thống DHL hoặc trang web tạo nên bất kỳ bảo đảm nào không được DHL nói rõ trong các điều khoản và điều kiện này.

Một số cơ quan thẩm quyền không cho phép giới hạn các ngụ ý bảo đảm, vì vậy các giới hạn và loại trừ trong phần này có thể không áp dụng cho quý vị. Nếu quý vị là một người tiêu thụ, những quy định này không ảnh hưởng đến quyền pháp lý của quý vị mà không thể bị khước từ, nếu có. Qúy vị đồng ý và xác nhận rằng các giới hạn và loại trừ bất kỳ trách nhiệm hoặc bảo đảm nào trong các điều khoản và điều kiện này là công bằng và hợp lý.

Giới hạn trách nhiệm

Ở mức độ được pháp luật cho phép, trong bất kỳ trường hợp nào DHL, các chi nhánh, đơn vị cấp phép của mình hoặc bất kỳ bên thứ ba nào nêu trong trang web của DHL cũng không chịu trách nhiệm về các thiệt hại ngẫu nhiên, gián tiếp, mang tính chất cảnh báo, trừng phạt, thất thu, thiệt hại phát sinh từ các dữ liệu hoặc thông tin kinh doanh bị đánh mất do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web của DHL và các hệ thống, dịch vụ, nội dung hoặc thông tin của DHL cho dù có dựa trên bảo đảm, tiếp xúc, sai lầm, tội nhẹ hoặc bất kỳ lý thuyết hợp pháp nào khác hay không, và cho dù DHL có được thông báo về khả năng của các thiệt hại đó hay không. Không giới hạn những điều nói trên, ở mức độ được pháp luật cho phép, quý vị đồng ý rằng trong bất kỳ trường hợp nào tổng trách nhiệm của DHL đối với bất kỳ thiệt hại nào (trực tiếp hoặc khác) hoặc tổn thất bất kể hành vi hoặc khiếu kiện, cho dù bằng hợp đồng, do sai lầm hoặc khác, cũng không vượt quá 100 EUR. Ở mức độ được pháp luật cho phép, các biện pháp khắc phục cho quý vị trong các điều khoản và điều kiện này là độc quyền và giới hạn ở các biện pháp được ghi rõ trong các điều khoản và điều kiện này.

Sản phẩm và dịch vụ

Trừ phi được thống nhất khác bằng văn bản, các sản phẩm và dịch vụ vận chuyển ghi trong các trang web này tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện vận chuyển của DHL. Vì mỗi địa điểm của nước xuất xứ vận chuyển có thể có các điều khoản và điều kiện khác nhau, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ DHL gần nhất để có một bản điều khoản và điều kiện của khu vực đó. Không phải nước nào cũng có tất cả các sản phẩm và dịch vụ của DHL.

Tiết lộ thông tin

Tất cả các thông tin được những người vào trang web cung cấp cho DHL được cho là thông tin mật và DHL sẽ không tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ theo các yêu cầu để cung cấp dịch vụ.

Cam kết bảo vệ dữ liệu

DHL cam kết bảo vệ tính riêng tư của những người sử dụng trang web của chúng tôi. Bất kỳ thông tin nào về quý vị mà chúng tôi thu thập được chỉ được sử dụng nhằm mục đích cải tiến các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho quý vị, và giúp cho quý vị dễ sử dụng hơn và thích hợp hơn với nội dung của trang web và các dịch vụ. Khi được phép của quý vị, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để cung cấp cho quý vị thông tin về các cập nhật trên trang web của chúng tôi hoặc các thông tin tiếp thị khác. DHL chưa bao giờ chia sẻ bất kỳ thông tin nào có được trên trang web hoặc từ trang web của mình với bất kỳ tổ chức nào khác, và cũng sẽ không bao giờ làm việc đó, trừ phi theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi cũng sẽ không bán thông tin có được trên trang web này cho bất kỳ bên hay các bên nào ngoài DHL và các đơn vị trực thuộc của mình.

Một số nội dung trên trang web của DHL yêu cầu phải có đăng ký hoặc mật khẩu để truy cập. Thông tin có được từ những người sử dụng các nội dung này cũng có thể được sử dụng cho mục đích tiếp thị của DHL. DHL cho quyền truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân theo luật áp dụng.

Một số dữ liệu vận chuyển sẽ được cung cấp cho các cơ quan thẩm quyền của nước quá cảnh hoặc nơi đến để làm thủ tục thuế và thông quan hoặc để soi chiếu an ninh, theo yêu cầu của luật pháp nước đó. Thông tin cung cấp thường bao gồm: tên và địa chỉ người vận chuyển, tên và địa chỉ người nhận, mô tả hàng hóa, số mẫu, trọng lượng và giá trị vận chuyển.

DHL có quyền thay đổi chính sách riêng tư của mình vào bất kỳ lúc nào có hoặc không có thông báo trước. Vui lòng thường xuyên kiểm tra để biết thông tin về các thay đổi. Bằng cách sử dụng DHL.com quý vị đồng ý với Chính sách Riêng tư này.
Là một phần của cam kết hiện nay của DHL bảo vệ tính riêng tư của quý vị trực tuyến, chúng tôi đã lập một bản cam kết bảo vệ dữ liệu với chi tiết có ích hơn cho quý vị. Xin lưu ý rằng chỉ có nội dung này bằng tiếng Anh.
Bản cam kết mới này cung cấp nhiều chi tiết hơn về:
  • DHL sử dụng và lưu trữ trực tuyến thông tin cá nhân của quý vị như thế nào
  • Cookies đặt trên trang web của DHL
  • Quản lý và hủy bỏ cookies như thế nào
Chúng tôi đã triển khai bản cam kết này vì chúng tôi muốn quý vị cảm thấy tin tưởng về tính riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của quý vị.

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin, vui lòng xem: