Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Thông tin Quan trọng

 10/04/2018

Cập nhật danh mục Phụ Phí Nhiên Liệu

Các thay đổi về Phụ Phí Nhiên Liệu của DHL Express Việt Nam sẽ có hiệu lực từ ngày01 Tháng 11 năm 2018. Vui lòng truy cập trang Phụ Phí Nhiên Liệu của chúng tôi để biết thêm chi tiết.