Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Thông tin Quan trọng

 09/17/2018

Cập nhật khẩn Quy định Hải Quan

Công văn khẩn số 1318/CNTT-PTUC của Tổng cục Hải Quan và Công văn số 2197/CPN-ĐGS của Chi Cục Hải Quan Chuyển Phát Nhanh Hồ Chí Minh về việc cung cấp đầy đủ chứng từ Hải quan qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan V5 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17/09/2018 đối với tất cả tờ khai có đăng ký từ ngày 05/06/2018 khi thông tư 39/TT-BTC có hiệu lực.

Theo đó, “Người khai hải quan phải khai đầy đủ và gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan V5.

Quý Khách có thể tham khảo thêm nội dung đầy đủ của đính kèm Công văn Số 1318/CNTT-PTUD và Công văn số 2197/CPN-ĐGS bằng tiếng Việt tại đây

Để tham khảo thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web của Tổng cục Hải Quan: https://www.customs.gov.vn