Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Thông tin Quan trọng

 03/21/2017

Cập nhật mới từ Thông tư 36/2016/TT-BCT về việc nhãn dán năng lượng.

Thông tư mới 36/2016/TT-BTC hiệu lực từ ngày 10/02/207 quy định về việc dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng do Bộ Công Thương quản lý. Theo đó, có một số cập nhật quan trọng so với Thông tư 07/2012/TT-BCT ban hành trước đây, cụ thể:
  • Giấy Chứng nhận nhãn năng lượng sẽ không còn lưu hành. Bộ Công Thương có thể sử dụng một mẫu công văn xác nhận việc công bố của doanh nghiệp là đúng sự thật theo hồ sơ mà doanh nghiệp đã công bố.
  • Các lô hàng nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại không cần qua thử nghiệm và dán nhãn năng lượng.
  • Cho phép doanh nghiệp thử nghiệm tại bất kì phòng thử nghiệm nào thay vì phải dùng phòng thử nghiệm được Chính Phủ chỉ định để áp dụng và xử lý nhãn dán năng lượng.
  • Có thể cài đặt hình ảnh nhãn năng lượng trên màn hình hiển thị của một số sản phẩm điện tử như Tivi, màn hình máy tính, thay vì phải dán nhãn năng lượng trực tiếp lên bên ngoài sản phẩm.
  • Phiếu thử nghiệm đạt yêu cầu sẽ không bị giới hạn trong 6 tháng mà sẽ có hiệu lực vô thời hạn.
  • Hồ sơ cho việc công bố dán nhãn năng lượng sẽ nhanh chóng và đơn giản hơn.

Để biết thêm thông tin về Thông tư mới 36/2016/TT-BCT về nhãn dán năng lượng, vui lòng truy cập:
http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=15079External Link / New Window