Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Gửi hàng hoá với hoặc có chứa pin Lithium

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017: một nhãn nguy hiểm mới sẽ bắt đầu có hiệu lực với giai đoạn chuyển giao trong thời hạn 2 năm. Trong thời gian đó, nhãn hàng hóa nguy hiểm Nhóm 9 hiện đang sử dụng hoặc nhãn hàng hóa nguy hiểm Nhóm 9 mới dành cho pin lithium có thể được áp dụng cho các lô hàng có chứa pin lithium được đóng gói theo mục I, IA hoặc IB của hướng dẫn đóng gói pin lithium.

Đồng thời, một đánh dấu mới sẽ có hiệu lực với giai đoạn chuyển giao trong thời hạn 2 năm. Trong thời gian đó, đánh dấu pin lithium mới hoặc nhãn xử lý pin lithium có thể được áp dụng cho các lô hàng có chứa pin lithium được đóng gói theo mục IB hoặc II của hướng dẫn đóng gói pin lithium. Không yêu cầu phải đính kèm chứng từ bổ sung đi cùng với các lô hàng. Một đoạn thông tin mới liệt kê rõ những việc Người gửi hàng cần thiết lập như là một hướng dẫn đầy đủ cho các nhân viên tham gia vào việc đóng gói pin lithium theo mục II khi vận tải bằng đường hàng không.

Một số mặt hàng điện tử khác nhau vận hành bằng pin Lithium sẽ áp dụng những quy định mới, bất kể là loại pin có thể sạc lại (Lithium Ion) hay loại Pin không sạc lại (Lithium Metal). Những quy định này được áp dụng khi:
  • Pin Lithium được đóng gói và vận chuyển riêng biệt. Ví dụ: Pin rời/Pin sạc di động
  • Pin Lithium được đóng gói riêng nhưng vận chuyển với thiết bị trong cùng một hộp. Ví dụ: Một điện thoại di động với một pin Lithium thay thế
  • Pin Lithium được chứa hoặc được cài đặt trong thiết bị và được vận chuyển trong cùng một hộp. Ví dụ: Một máy tính bảng có tích hợp pin Lithium bên trong mà người sử dụng không thể gỡ bỏ hoặc thay thế được.

Quan trọng!

Pin Lithium được biết hoặc bị nghi ngờ là bị hỏng hoặc bị hư hại bộc lộ một rủi ro nguy hiểm cao độ đối với con người và tài sản, và không được phép vận chuyển lên máy bay dưới bất cứ tình huống nào.
Khi biết chắc hoặc nghi ngờ có Pin Lithium bị hỏng hoặc hư hại gửi kèm theo máy tính xách tay, điện thoại di động hoặc các thiết bị khác, pin phải được gỡ bỏ trước khi DHL có thể chấp nhận chuyến hàng.