Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Hướng dẫn gửi hàng hoá nguy hiểm

DHL Express có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chuyên chở Hàng hoá Nguy hiểm đã được chấp thuận. Tìm hiểu thêm về các điều kiện và quy định để đảm bảo rằng các chuyến hàng của bạn hoàn toàn phù hợp.

Gửi hàng hoá nguy hiểm

DHL là nhà chuyên chở có uy tín các loại Hàng hoá Nguy hiểm, và với tư cách một công ty hàng đầu về giao nhận vận chuyển, DHL Express tuân thủ các quy định sau:
  • Quy định IATA đối với vận tải hàng không, áp dụng cho tất cả các quốc gia tham gia quy định ICAO và bất kỳ hãng hàng không nào theo quy định IATA
  • Quy định ADR đối với vận tải đường bộ, áp dụng cho tất cả các quốc gia chấp nhận quy ước ADR vào luật pháp và bổ sung trong Châu Âu, các chỉ thị của EU về việc vận chuyển Hàng hoá Nguy hiểm (Cố vấn An toàn về Hàng hoá Nguy hiểm)
  • Người gửi chịu trách nhiệm xác nhận nếu chuyến hàng nguy hiểm của họ được chuyên chở tới điểm đến bằng đường không hoặc đường bộ và chuẩn bị chuyến hàng một cách thích hợp
Để nói chuyện với chuyên gia về Hàng hoá Nguy hiểm tại địa phương nếu bạn không chắc chắn về những quy định được áp dụng, vui lòng liên hệ Dịch vụ Khách hàng.