Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Giải pháp Hoàn trả Lô hàng

Thật đơn giản để chuẩn bị lô hàng cần hoàn trả cùng với những giải pháp trực tuyến của chúng tôi!Giải pháp lý tưởng dành cho hàng hoàn trả là sản phẩm bán lẻ, tài liệu mật và hàng sửa chữa, chúng tôi cung cấp những tùy chọn nhãn hoàn trả linh động đa dạng.

Tùy chọn Hoàn trả Lô hàng dành cho Chủ Tài khoản DHL

Nhãn in
  • Chuẩn bị, in và đính kèm nhãn hoàn trả vào lô hàng gửi đi
  • Khi tạo lô hàng trực tuyến, bạn cũng có thể in nhãn lô hàng hoàn trả, giấy tờ Hải quan và ngay cả những hướng dẫn hoàn trả lô hàng để đính kèm vào lô hàng của mình.
Email hướng dẫn
  • Gửi Email tài liệu và hướng dẫn hoàn trả cho người gửi
  • Chỉ cần email nhãn hoàn trả, hướng dẫn lô hàng và tài liệu hóa đơn Hải quan cho người gửi với đường dẫn để họ lên lịch nhận hàng.