Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Thông tin cập nhật về Hải Quan và Quy Định tại Việt Nam

DHL Express luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính phủ để đảm bảo rằng tất cả lô hàng của Quý Khách được thông quan và vận chuyển một cách nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời hỗ trợ phát triển hơn nữa lợi thế cạnh tranh thương mại và sản xuất của Việt Nam trong quy mô khối ASEAN và trên toàn cầu.

Trong nỗ lực giảm thiểu tác động của các quy định tại địa phương lên hoạt động kinh doanh của Khách Hàng nằm trong phạm vi pháp luật, hãy chắc chắn rằng Quý Khách thường xuyên cập nhật các quy định mới nhất từ chính phủ.

Tại Việt Nam, các cơ quan chính phủ như Bộ Công Thương đảm nhiệm việc ban hành các thông tư để thông báo các quy định mới, cũng như các sửa đổi. Chúng tôi, DHL luôn đồng hành hỗ trợ Quý Khách dễ dàng tiếp cận những thông tin mới nhất bằng cách cung cấp đường dẫn cập nhật về các thông tư mới nhất như bên dưới đây. Cũng xin nhấn mạnh thêm rằng việc không tuân thủ các quy định của chính phủ có thể dẫn đến sự chậm trễ thông quan hàng hóa cũng như mất thời gian cho thủ tục chứng từ không cần thiết.
Các cập nhật về Thông tư chính phủ