Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Chuẩn bị Hoá đơn Ước giá

Làm theo mẫu hướng dẫn từng bước để hoàn tất Hoá đơn Ước giá chính xác. Mọi trường được đánh dấu hoa thị (*) đều là bắt buộc.

Mọi chuyến hàng chịu thuế gửi qua DHL đều cần có hoá đơn kèm theo.

Làm thế nào để hoàn tất một Hoá đơn Ước giá hay Hoá đơn phi thương mại

Dưới đây là một mẫu hướng dẫn chi tiết để giúp bạn hoàn tất chính xác một Hoá đơn Ước giá.
Chi tiết Người gửi
2.
3.
4.
Khai báo
Chi tiết Người gửi