Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Chuẩn bị và In Chứng từ Hải quan

Làm theo mẫu hướng dẫn từng bước để hoàn tất Hoá đơn Thương mại chính xác. Tất cả các chỗ được in đậm đều là bắt buộc. Mọi trường được đánh dấu hoa thị (*) đều là bắt buộc.
Mọi chuyến hàng chịu thuế gửi qua DHL đều cần có hoá đơn kèm theo.

Làm thế nào để hoàn tất một Hoá đơn Thương mại

Dưới đây là một mẫu hướng dẫn chi tiết để giúp bạn hoàn tất chính xác một hoá đơn thương mại
Chi tiết Người gửi
2.
3.
4.
Khai báo
Chi tiết Người gửi