Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Hồ sơ Quốc gia Việt Nam

Nguồn tin toàn diện về DHL Việt Nam. Tại đây quý khách sẽ thấy các địa chỉ văn phòng, hướng dẫn và hạn chế về vận chuyển hàng hóa, các điểm giao nhận để vận chuyển hàng hóa của DHL, các yếu tố địa phương then chốt và hơn thế nữa!

Yếu tố Then chốt về DHL Việt Nam

DHL Article
• DHL Việt Nam đã xử lý trên 10.000 tấn hàng chuyên chở bằng đường không năm 2008
• DHL Việt Nam đã xử lý trên 30.000 TEU hàng chuyên chở bằng đường biển năm 2008
• DHL Việt Nam có không gian kho rộng trên 40.000 m2
• DHL Việt Nam có hơn 670 nhân viên

Xem thêm Yếu tố Then chốt