Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Đạt mục tiêu của bạn

Tại DHL, bạn có những người bạn đồng hành mang đến cho bạn nhiều cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời toàn cầu trong lĩnh vực quản lý và chuyên sâu.

Chúng tôi giúp bạn mở rộng kiến thức, phát triển năng lực cá nhân và luôn luôn quan niệm rằng cuộc sống chỉ là những thách thức đầy hấp dẫn.
Ở đẳng cấp quốc tế, chúng tôi giúp bạn xác định điểm mạnh và phát triển năng lực cá nhân thông qua những chương trình và cơ hội phát triển nghề nghiệp:
Là một phần phát triển chuyên môn của bạn, chúng tôi cam kết hỗ trợ trong việc phát triển kỹ năng và mở rộng sự tinh thông của bạn.

Thông qua hệ thống đào tạo trực tuyến mylearningworld.net của chúng tôi, bạn có nhiều cơ hội để trau dồi kiến thức và phát triển kỹ năng bao gồm những khóa đào tạo đa dạng vê2 ngoại ngữ, kiến thức và kĩ năng vận hành; lực lãnh đạo, kĩ năng mềm và kỹ thuật quản lý.
Chúng tôi còn triển khai hệ thống quản lý năng lực cá nhân. Điều đó bảo đảm rằng tiềm năng của các bạn sẽ được ghi nhận sớm, và trợ giúp bạn việc phát triển nghề nghiệp tương lai.

Thành công với chúng tôi!

DHL mang đến nhiều cơ hội hấp dẫn và đầy thách thức trong nhiều lĩnh vực quản lý và điều hành chuyên nghiệp toàn cầu.

Hãy tìm cho mình cơ hội đúng bằng cách vào trang mạng DHL nội bộ hoặc khám phá Trang nghề nghiệp của chúng tôi hoặc tham gia vào các chương trình của chúng tôi.