Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Tìm nghề nghiệp thích hợp với bạn và hãy tham gia với chúng tôi

Tìm nghề nghiệp tại DHL. Chúng tôi đang mong nhận được hồ sơ của bạn.

DHL mang đến cơ hội nghề nghiệp ở nhiều mức độ khác nhau trên khắp thế giới. Là nhân viên của DHL, bạn có thể phát triển năng lực cá nhân và chuyên môn thông qua sự thành công của toàn đội. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra một công ty mà chúng ta hoàn toàn có thể tự hào.

Hãy là người tiên phong, tìm cơ hội nghề nghiệpExternal Link / New Window thích hợp cùng chúng tôi.

Bạn cũng có thể tạo hồ sơ trên các công ty việc làm từ đó họ có thể thông báo đến bạn thông qua thư tín nếu hồ sơ thích hợp.