Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Cơ hội để làm nên sự khác biệt

Bạn đang tìm kiếm một cơ hội và không chỉ là một công việc? Hãy đến với DHL! Chúng tôi sẽ mang đến bạn, những sinh viên vừa tốt nghiệp cơ hội để làm nên sự khác biệt.

DHL cung cấp cho bạn, những sinh viên vừa tốt nghiệp và khởi nghiệp nhiều cơ hội để tham gia vào những dự án đang chạy, kiểm soát được thách thức yêu cầu và gánh vác trách nhiệm – cách đúng đắn để phát triển nghề nghiệp của bạn.

Những chương trình này sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt nhất với thử thách – và nghề nghiệp tương lai của bạn.
Ở đẳng cấp quốc tế, DHL mang đến những chương trình cho sinh viên tốt nghiệp khác nhau:

Là một phần trong việc phát triển chuyên môn của bạn, chúng tôi mang đến cho bạn nhiều chương trình và khóa học giáo dục chuyên sâu cung cấp cho bạn những kiến thức và kĩ năng cần thiết bảo đảm sự thành công của bạn trong môi trường công việc.Bao gồm nhiều cơ hội đào tạo kĩ năng và kiến thức vận hành chuyên sâu đa dạng, kĩ thuật quản lý và kĩ năng mềm trên mylearningworld.net, hệ thống đào tạo trực tuyến của chúng tôi.
Chúng tôi còn triển khai một hệ thống quản lý hiệu quả năng lực. Hệ thống này bảo đảm chúng tôi có thể ghi nhận tiềm năng của nhân viên từ rất sớm. Điều này cho phép chúng tôi giúp bạn phát triển tốt trong tương lai.

Phát triển với chúng tôi

Dù bạn mới tốt nghiệp đang trực tiếp tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp hay là người đã có kinh nghiệp chuyên sâu – Hãy tìm cơ hội tốt cho bạn bằng cách vào trang mạng DHL nội bộ hoặc khám phá Trang nghề nghiệpNew Window của chúng tôi.