Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 
10000 1000 1000 true

Kết nối mọi người.
Cải thiện cuộc sống.

Hãy trải nghiệm tinh thần làm việc tại DHL.

Tuyển dụng

Làm việc tại DHL, chúng ta phải luôn chịu trách nhiệm, làm chủ được thử thách và không ngừng phát triển như một thành viên trong một tập thể đa dạng và toàn cầu. Hãy đóng góp vào sự thành công của chúng tôi thông qua những cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn, đa dạng và trở thành thành viên của công ty hậu cần đứng đầu trên thế giới.
Sinh viên
Là sinh viên, bạn có cơ hội thu thập những kinh nghiệm đầu tiên tại DHL.
 
 
Vận hành và hỗ trợ
Chúng tôi mang nhiều cơ hội lớn đến các chuyên gia vận hành và hỗ trợ ở các khu vực chức năng khắp thế giới.
 
 
Tốt nghiệp
Nếu bạn vừa tốt nghiệp hoặc khởi nghiệp, bạn có được cơ hội tạo nên sự khác biệt, ngay từ lúc bắt đầu.
 
 
Quản lý và chuyên gia
Tham gia với đội quản lý hoặc chuyên gia của chúng tôi và thỏa mãn mong muốn nghề nghiệp thông qua hệ thống quốc tế và cơ hội đa dạng toàn cầu của chúng tôi.