Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Giải pháp Xanh

Videos
false false

Chương trình Hành trình Xanh

Close

Chương trình Hành trình Xanh

Chương trình Hành trình Xanh

/content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/green_solution/GreenSolutions/204x99_video_image/video_gogreen_204x99.jpg /jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png /jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png
Links Info

Các giai đoạn Bảo vệ Khí hâu

2001: Deutsche Post DHL Group thiết lập nhóm môi trường trong công ty trong việc công nhận tầm quan trọng gia tăng về vấn đề môi trường.
2002: DHL Thụy Điển đã đưa ra " Grøna Ton" (Trọng tải Xanh), là dịch vụ vận tải giá trị gia tăng 'xanh' đầu tiên của chúng tôi nhằm khuyến khích nhiên liệu tái sinh.
2005: DHL Parcel Germany thử nghiệm "Grüne Paket" ("Bưu kiện Xanh"), là một dịch vụ chuyển phát bưu kiện với các-bon trung tính.
2006: Dịch vụ chuyển hàng với các-bon trung tính đã sẵn sàng với khách hàng của DHL Express tại một vài quốc gia Châu Âu.
2007: Dịch vụ chuyển hàng với các-bon trung tính được giới thiệu tới khách hàng bán lẻ và kinh doanh muốn gửi bưu phẩm tại Đức.
2008: Với chương trình HÀNH TRÌNH XANH của mình, DPDHL là nhà cung cấp tiếp vận đầu tiên cam kết mục tiêu là cắt giảm 30% khí thải CO2 vào năm 2020.
2008: DHL Supply Chain có kho đầu tiên với lượng các-bon trung tính tại Anh được cài đặt hệ thống bơm nhiệt đất và chiếu sáng bằng điện mới.
2009: Deutsche Post DHL Group vận chuyển được trên 700 triệu sản phẩm HÀNH TRÌNH XANH, đền bù được 38.600 tấn CO2 trong các dự án bảo vệ khí hậu.
2010: Số lượng hàng vận chuyển HÀNH TRÌNH XANH hàng năm tăng lên 1,7 tỷ.
2010: Dịch vụ HÀNH TRÌNH XANH còn sẵn sàng đối với cả khách hàng của DHL Global Forwarding trên khắp thế giới.
2010: DHL Freight bắt đầu cung cấp báo cáo CO2 ở một số vùng nhất định. Khách hàng có thể đền bù khí thải của mình dựa trên các báo cáo này.
2011: DHL Global Forwarding, Freight giới thiệu Bảng điều khiển Các-bon, là một công cụ báo cáo trực tuyến cho khách hàng biết lượng khí thải CO2 của họ.
2011: DHL Pacel Germany lúc này vận chuyển tất cả các bưu kiện của khách hàng cá nhân với lượng các-bon trung tính mà không thu thêm phí.
2011: Để đạt được chứng chỉ đền bù khí thải, Deutsche Post DHL Group đưa ra dự án bảo vệ khí hậu riêng của mình tại Lesotho.
2012: Dịch vụ chuyển hàng với lượng các-bon trung tính lúc này đã sẵn sàng với khách hàng của DHL Express ở gần 60 quốc gia trên khắp thế giới.
2012: DHL Express đưa ra dịch vụ báo cáo được xác nhận từ bên ngoài: Lúc này, khách hàng có thể theo dõi lượng CO2 thải ra trong hàng chuyên chở của họ.
Các tuyến đường vận tải tối ưu hóa, xe nhiên liệu thay thế và nhà kho hiệu quả về năng lượng: Đó là nhiều cách để giảm lượng khí thải CO2 nguy hại đối với khí hậu và những tác động môi trường khác trong việc vận chuyển và trữ hoàng hóa.

Khi làm việc với khách hàng của mình, chúng tôi muốn tận dụng tiềm năng này. Tại DHL, chúng tôi gọi đó là GOGREEN. Chúng tôi tin rằng bảo vệ môi trường và thành công kinh doanh không chỉ tương thích nhau, mà còn liên kết chặt chẽ với nhau.

Sản phẩm và Dịch vụ HÀNH TRÌNH XANH

Với chuyên môn và sự hiện diện toàn cầu của mình, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng kinh doanh của mình một danh mục rộng lớn các sản phẩm và dịch vụ xanh. Bằng cách cung cấp Báo cáo CarbonExternal Link / New Window* chi tiết, chúng tôi cho khách hàng thấy họ đang đứng ở đâu về mặt khí thải nhà kính. Mặc dù lượng khí thải CO2 có tác động dịch vụ kho vận lớn nhất lên thay đổi khí hậu, chúng tôi còn báo cáo về các khí nhà kính (GHG) khác như methane hay oxid ni tơ. Và đúng theo chuẩn liên ngành “Giải trình và Báo cáo Chu kỳ Sản phẩm Khí nhà kính” được thừa nhận quốc tế, chúng tôi còn chú ý đến khí thải thượng lưu xuất phát trong sản xuất và vận chuyển nhiên liệu và năng lượng.
Trong dịch vụ Tối ưu hóa XanhExternal Link / New Window*, chúng tôi làm việc cùng với khách hàng để nhận dạng các lĩnh vực để cải thiện, và những cách thức để đạt việc giảm lượng khí thải nhà kính. Chúng tôi phân tích toàn bộ dây chuyền kho vận của khách hàng mình, và cùng làm việc với khách hàng để tối ưu hóa các tuyến đường thương mại và các phương thức vận chuyển. Ngoài ra, chúng tôi gợi ý những cách thức để cải thiện năng suất môi trường chung của khách hàng.
Và để bù lượng khí thải không thể tránh, chúng tôi cung cấp dịch vụ Khi hậu Trung tínhExternal Link / New Window*. Tham gia vào chương trình buôn bán khí thải tự nguyện, chúng tôi mua tín dụng carbon từ các dự án chọn lọc, giảm khí thải và có lợi cho cộng đồng địa phương. Từ tháng giêng năm 2014 chúng tôi không chỉ bù CO2 mà cả các khí thải nhà kính khác như methane hoặc oxid ni tơ, lấy GOGREEN từ carbon trung tính đến khí hậu trung tính. Căn cứ vào nghị định thư GHG mới cho Sản phẩm chúng tôi còn đưa khí thải thượng lưu từ sản xuất và vận tải nhiên liệu và năng lượng.

* Xin vui lòng lưu ý rằng các đường dẫn này tham chiếu đến trang mạng toàn cầu của chúng tôi, chỉ có bằng tiếng Anh