Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Trọng lượng thể tích: DHL Express

Cước phí của một lô hàng có thể bị ảnh hưởng bởi không gian mà lô hàng đó choán chỗ trên máy bay hơn là trọng lượng thực tế. Đây là trọng lượng thể tích (hoặc trọng lượng kích cỡ)

Sử dụng Công cụ để tính toán trọng lượng thể tích

Cách tính trọng lượng theo thể tích cho lô hàng Express bạn gửi

Ước số thể tích đã được đổi sang 5000 và áp dụng cho các sản phẩm DHL Express Same Day, Time Definite và Day Definite theo công thức như sau:

Chiều dài*chiều rộng*chiều cao/5000 trên mỗi kiện hàng trong lô hàng

Sử dụng công cụ tính toán để xác định trọng lượng thể tích của lô hàng DHL Express.
Loại hàng
Loại hàng
Đơn vị đo
Đơn vị đo
Measures
cm
cm
cm
Conversion Weight kg