Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Thông tin Quan trọng

 11/27/2019

Cập nhật danh mục Phụ Phí Nhiên Liệu

Các thay đổi về Phụ Phí Nhiên Liệu của DHL Express Việt Nam sẽ có hiệu lực từ ngày 01 Tháng 1 2020. Vui lòng truy cập trang Phụ Phí Nhiên Liệu của chúng tôi để biết thêm chi tiết.