Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Các dịch vụ Nhập khẩu - Chuyển phát hàng nhập chuyển phát nhanh

Các dịch vụ nhập khẩu chuyển phát nhanh đến quốc gia của bạn với nhiều lựa chọn chuyển phát hàng DHL: những tuỳ chọn từ chuyển phát hàng bảo đảm ngày kế tiếp cho hàng khẩn cấp về thời gian, đến chuyển phát hàng ít khẩn cấp ngày nhất định.

Hướng dẫn Các dịch vụ Nhập khẩu


Xác định thời gian

Dịch vụ Cam kết chuyển phát hàng Đường dẫn
DHL EXPRESS 9:00 IMPORT Nhạy cảm về thời gian: bảo đảm chuyển phát hàng vào 9:00 sáng ngày có thể được kế tiếp.
Thêm thông tinvề DHL Express 9:00 Import DHL Express Import
Gửi hàng ngayvới DHL Express 9:00 Import Chuyển hàng trực tuyến ngay với  DHL Express 9:00 Import
DHL EXPRESS 12:00 IMPORT Chuyển phát hàng nhập tận nơi tới một địa chỉ trong quốc gia của bạn trước 12:00 trưa ngày làm việc có thể được kế tiế. Thêm thông tinvề DHL Express 12:00 Import DHL Express 12:00 Import
Thêm thông tinvới DHL Express 12:00 Import Chuyển hàng trực tuyến ngay với DHL Express 12:00 Import
DHL EXPRESS WORLDWIDE IMPORT Nhạy cảm về thời gian: chuyển phát hàng vào cuối ngày có thể được kế tiếp
Thêm thông tinvề DHL Express Worldwide Import DHL Express Worldwide Import
Gửi hàng ngayvới DHL Express Worldwide Import Chuyển hàng trực tuyến ngay với DHL Express Worldwide Import