Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Các dịch vụ Xuất khẩu - Chuyển phát hàng Chuyển phát nhanh Quốc tế

Các dịch vụ chuyển phát nhanh đến nước khác với những tuỳ chọn chuyển phát hàng linh hoạt và đáng tin cậy của DHL: từ chuyển phát hàng khẩn cấp trong ngày, chuyển phát hàng bảo đảm ngày hôm sau cho hàng hoá khẩn cấp về thời gian, đến những tuỳ chọn chuyển phát hàng ít khẩn cấp vào ngày nhất định.

Hướng dẫn các dịch vụ Xuất khẩu


Xác định thời gian

Dịch vụ Cam kết chuyển phát hàng Đường dẫn
DHL EXPRESS 9:00 Khẩn cấp về thời gian: chuyển phát hàng trong ngày kế tiếp khi có thể được vào lúc 9 giờ sáng. Thêm thông tinvề DHL Express 9:00DHL Express 9:00
Gửi ngayvới DHL Express 9:00Chuyển hàng trực tuyến ngay với DHL Express 9:00
DHL EXPRESS 10:30 Khẩn cấp về thời gian: chuyển phát hàng trong ngày kế tiếp khi có thể được vào lúc 10:30 sáng. Thêm thông tinvề DHL Express 10:30DHL Express 10:30
Gửi ngayvới DHL Express 10:30Chuyển hàng trực tuyến ngay với DHL Express 10:30
DHL EXPRESS 12:00 Khẩn cấp về thời gian: chuyển phát hàng trong ngày kế tiếp có thể được vào lúc 12:00 trưa Thêm thông tinvề DHL Express 12:00DHL Express 12:00
Gửi ngaywith DHL Express 12:00Ship Online Now with DHL Express 12:00
DHL EXPRESS WORLDWIDE Nhạy cảm về thời gian: chuyển phát hàng vào cuối ngày kế tiếp có thể được
Thêm thông tinvề DHL Express WorldwideDHL Express Worldwide
Gửi ngayvới DHL Express WorldwideChuyển hàng trực tuyến ngay với DHL Express Worldwide
DHL EXPRESS JUMBO Nhạy cảm về thời gian: chuyển phát hàng vào cuối ngày kế tiếp có thể được đối với hàng 10kg và 25kg Thêm thông tinvề DHL Express JumboDHL Express Jumbo
Gửi ngayvới DHL Express JumboChuyển hàng trực tuyến ngay với DHL Express Jumbo
DHL EXPRESS EASY Nhạy cảm về thời gian: có tại các Điểm Dịch Vụ DHL Thêm thông tinabout DHL Express EasyDHL Express Easy