Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Chuẩn bị và In Chứng từ Hải quan

Các mẫu hướng dẫn từng bước của chúng tôi giúp bạn dễ dàng thấu hiểu những thông tin cần thiết cho các lô hàng chịu thuế hải quan. DHL nhanh chóng hướng dẫn bạn qua việc tạo chứng từ quan trọng này. Chỉ cần chọn trong các tuỳ chọn hoá đơn dưới đây và chuẩn bị chứng từ trực tuyến ngay bây giờ!

Chứng từ Hải quan - hướng dẫn từng bước

Chuyến hàng chịu thuế hải quan của bạn luôn phải có hoá đơn đi kèm mọi lúc. Hãy chọn tuỳ chọn hoá đơn thích hợp nhất, click vào liên kết, hoàn tất mẫu đơn và in hoá đơn.
Nếu bạn gửi một chuyến hàng thương mại với giá trị thương mại, hãy sử dụng:

Hoá đơn Thương mại
Nếu bạn gửi một chuyến hàng thương mại với giá trị thương mại nhưng chi phí gửi hàng được thanh toán bởi một người khác không phải là người gửi hay người nhận, hãy sử dụng:

Hoá đơn Thương mại xuất cho bên thứ ba
Nếu bạn gửi một chuyến hàng phi mậu dịch cho mục đích phi kinh doanh, ví dụ như gửi quà tặng, mẫu vật hay bộ phận bị lỗi, hãy sử dụng:

Hoá đơn Ước giá cho Mục đích Phi kinh doanh