Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Giải nghĩa Thuật ngữ Hải quan

Ngành hải quan có ngôn ngữ của riêng mình cũng như những thuật ngữ đôi khi hơi phức tạp. Bảng chú giải thuật ngữ của chúng tôi giới thiệu một số thuật ngữ hay dùng mà bạn sẽ gặp phải khi gửi hàng chịu thuế đi quốc tế.